Terms and Conditions

Terms and Conditions คือข้อตกลงและเงื่อนไขที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการกับทางเว็บ ufabetutored.com เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันแก่สมาชิกทุกท่านที่เข้าเล่นวางเดิมพัน ตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีการอธิบายไว้อย่างชัดเจนเป็นข้อ ๆ ซึ่งคุณควรอ่านทำความเข้าใจให้ดีก่อนสมัครสมาชิก โดยข้อตกลงและเงื่อนไขมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Term and conditions

ข้อตกลงและเงื่อนไข

  1. ประสบการณ์ผู้ใช้ : คุณจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยข้อมูลที่แจ้งกับทางเว็บต้องเป็นความจริง และต้องดำเนินการสมัครสมาชิกให้ถูกต้องครบถ้วนทุกขั้นตอน
  2. ข้อมูลส่วนบุคคล : ทางเว็บจะจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกเป็นความลับตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ไม่นำออกไปเผยแพร่โดยขาดความยินยอมจากคุณก่อนแน่นอน
  3. การใช้งาน : ในการเข้าใช้บริการกับทางเว็บ คุณต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดไว้นี้ ไม่ว่าจะเป็นการวางเดิมพันในรูปแบบใดก็ตาม , การฝาก-ถอนเงิน , การรับโปรโมชั่นต่าง ๆ รวมไปถึงกิจกรรมทุกประเภทที่ทางเว็บจัดขึ้น
  4. การปฏิเสธความรับผิดชอบ : ถ้ามีการฝ่าฝืน หรือผิดไปจากข้อตกลงและเงื่อนไขที่ทาง ufabetutored.com กำหนดไว้ ทางเว็บขอปฎิเสธความผิดชอบที่ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ก็ตามจากการใช้บริการกับเว็บของเรา
  5. การยกเลิกสมาชิก : หากทางเว็บตรวจสอบพบว่ามีการละเมิด หรือผิดไปจากข้อตกลงและเงื่อนไขที่ ufabetutored.com กำหนด เราขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเป็นสมาชิก และการให้บริการในทุกรูปแบบทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  6. การปรับปรุงข้อตกลงและเงื่อนไข : ufabetutored.com ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับทางเว็บตามเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  7. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา : ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ทั้งหมด ไม่ว่าที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน และที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งปรากฎอยู่ในเว็บ ufabetutored.com ถือว่าเป็นสิทธิ์ขาดของทางเว็บเท่านั้น ห้ามนำออกเผยแพร่สู่สาธารณชน หรือแก้ไขดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต
  8. การติดต่อ : หากคุณมีคำถามหรือข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขข้างต้นนี้ กรุณาติดต่อทาง contact@ufabetutored.com
  9. ข้อตกลงทางกฎหมาย : ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ถูกควบคุมทางกฎหมาย ซึ่งจะมีผลทันทีเมื่อได้รับความยินยอมจากการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น เช่น การสมัครสมาชิก , การกดยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข เป็นต้น